การตั้งชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

Thai Education Community News : ลงวันที่ 19 มกราคม 2563
เช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดใส ทุกคนมีความพร้อมต่อการฝึกปฏิบัติงานแล้วจร้า....
เริ่มต้นด้วยการแนะนำจากพี่เลี้ยง ศน. เพื่อทุกคนจะได้ทราบภารกิจในแต่ละวัน มีการตกลงกันในเรื่องของเวรประจำวันที่ต้องทำ เช่น เวรการนำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละวัน เวรเป็นพิธีกรดำเนินการประชุม หรือ แม้กระทั่งเวรทำความสะอาดของแต่ละวัน เติมน้ำชงชากาแฟ เก็บกวาดห้อง และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ในภาพอาจจะมี Sakulya Pholboon, กำลังยิ้ม
 
ทุก ๆ คน ฟังด้วยความตั้งใจ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

จากนั้นท่านท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้ความรู้เรื่องการทำงานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่อง และการกำหนดวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งท่านสมชาย ได้ให้คำแนะนำในทุกหัวข้อที่ผู้ฝึกประสบการณ์สนใจในเรื่องนั้น ๆ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

Clip Video ประเด็นการตั้งชื่อเรื่อง + วัตถุประสงค์ ของงาน IS


ก่อนกลับบ้านคณะฝึกประสบการณ์ได้ถ่ายรูปร่วมกันหน้า ณ จุด Landmark ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 เพราะตั้งแต่มาวันแรกลืมถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นก็แยกย้ายกลับที่พัก

ในภาพอาจจะมี 18 คน, รวมถึง Pim Paporn, Sakulya Pholboon และ ขวัญฤดี ไกรรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง


.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 52 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 47 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 55 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 5 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 37 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 87 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 52 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 3 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 3 ครั้ง
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)...อ่าน 47 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8
ประชุมสรุปกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรอบ 10 วัน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
กลุ่มนักเรียนดี-ลูกเสืออาสา-ภา...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ]
เลื่อนการพิจารณาการแข่งขันโรงเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ]
เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ]
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องใน...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.