กัญญาณัฐ คล่องดี


กัญญาณัฐ คล่องดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

นี่คือ Story ของ กัญญาณัฐ คล่องดี

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ : เกษตรกร


 ครูรจนา ซื่อดี
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สิริรัตน์ รัตหน
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
อาทิตยา ดวงจันทร์
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
พันธวัช อินทร์จันทร์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
สุภาวิดา ศรีสุข
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
สิริประภา เเซ่ซ้ง
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
คณิตษร วงศ์อ่อน
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุภัทรา ประคำไทย
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team