วรัญญา ศรีภุมมา


วรัญญา ศรีภุมมา โรงเรียนภูซางวิทยาคม

นี่คือ Story ของ วรัญญา ศรีภุมมา

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูปญณต อินทการ
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อรัญญา มงสนธ์
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
สุภาภรณ์ สุนันทา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
พรพิมล กิ่งก้าน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
ญาดา สงค์เจริญ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ธัญทิพ ผ่องแผ้ว
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ชินวัตร ถิรพาณิชย์กุล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
อรนุช จูบาง
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team