ปาณวุฒิ ศรีทา


ปาณวุฒิ ศรีทา โรงเรียนสังคมวิทยา

นี่คือ Story ของ ปาณวุฒิ ศรีทา

ความสามารถ : ด้านดนตรี
อาชีพที่อยากทำ : อุตสาหกรรม


 ครูจุฑามาศ ผิวบาง
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน



เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 



5 Terre
ปริญญา อยู่เย็น
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธนพร พลศรี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
กัลยากรณ์ จันทร์ฤทธิ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
บรรชิต โพธิ์มล
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
พรรษกร นะถา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ภัทรธิดา ช่างแกะ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
รมิตา บุตรโคตร
โรงเรียนท่าบ่อ




.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team