ชลธิชา มินตรศิริ


ชลธิชา มินตรศิริ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นี่คือ Story ของ ชลธิชา มินตรศิริ

ความสามารถ : ด้านภาษา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูพัชราภรณ์ จตุเทน
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อนิสา ธัญญเจริญ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
บุษยมาส จูมก้อม
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
จีราวรรณ ทองธานี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
อารยา เนื่องแก้ว
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
บุษศรากรณ์ ผาล่วง
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร


5 Terre
ศรุตา ภักดิ์ใสย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ชลดา มณีรัตน์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team