นุชชดา ลิ่มทองนพคุณ


นุชชดา ลิ่มทองนพคุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นี่คือ Story ของ นุชชดา ลิ่มทองนพคุณ

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน



เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 



5 Terre
เอมอร อุดมชัย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ปัณฑ์ธร แฝงทรัพย์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อชิรวิชญ์ ทาเพชร
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อินทิรา มหาอุป
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
ทักษิณ ศิลปชัย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ธวัชชัย บำเรอ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ภูมิศักดิ์ รักตัว
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร




.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team