รุ่งนภา รัตนะมาลี


รุ่งนภา รัตนะมาลี โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นี่คือ Story ของ รุ่งนภา รัตนะมาลี

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูMayuree Khamsing
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วาสนา มนัสสิลา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ภาวรินทร์ กันยา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


5 Terre
อมิสรา จันทะแจ่ม
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ลลิตา หมอยาเก่า
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สาวิตรี พาระหาด
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ณลธพงศ์ อินทอง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
สุภัสตรา สังสัมพันธ์
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team