สฤษฎ์ภพ เกื้อกุลบุตร


สฤษฎ์ภพ เกื้อกุลบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

นี่คือ Story ของ สฤษฎ์ภพ เกื้อกุลบุตร

ความสามารถ : ด้านภาษา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูนิตยา วิไลศรี
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธาริดา บุตนาม
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ศรัณย์ ภูพบบุญ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
กมลพร สายศรี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สุกัญญา แก้วกัลยา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
นางสาวอรัญญา สมพงษ์
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์


5 Terre
ศุภนิดา อ่วมขาว
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
กมลพรรณ์ ซาเชียงขวาง
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team