จิรกิตติ์ จิระเดชประไพ


จิรกิตติ์ จิระเดชประไพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

นี่คือ Story ของ จิรกิตติ์ จิระเดชประไพ

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูนาทกัญญา นงภา
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

วันไหว้ครู 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์ 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนนำและเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนนำและเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กวาดบ้านช่วยแม่ครับ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Open house
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
English Camp
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
อาภัสรา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รำงานเกษีรณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฝึก รด. ซ้อมประกอบปืน(หล่อเกิ้น)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
งานเกษียณ
โรงเรียน
ใบประกาศนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 17 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
พิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 17 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญเวียนเทียนวันเข้าพรรษา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรม วันเกษียณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
งานเกษียณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันเเม่
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
กรรณ์ลดา บุญเมฆ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณัฐวิภา นาคำ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
กัลยกร บุตรพรม
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
จิตรลัดดา ลัดดา
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


5 Terre
ปูริดา ปงใจ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ปณิตา จันทร์ตราชู
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
วรรณภา ลำทอง
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team