อัฐพล เสียงล้ำ


อัฐพล เสียงล้ำ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นี่คือ Story ของ อัฐพล เสียงล้ำ

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูพัชราภรณ์ จตุเทน
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นันทิชา เที่ยงตรง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สุรเดช ทองสาโคม
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ภูวฤทธิ์ อาระสา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วุฒินันท์ สิงหัส
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
Teraphong Wanathaisong
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ณัฐพงษ์ กาสี
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
กัญญารัตน์ น้ำแก้ว
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team