ภูวนาถ วีจันทร์


ภูวนาถ วีจันทร์ โรงเรียนท่าบ่อ

นี่คือ Story ของ ภูวนาถ วีจันทร์

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อุตสาหกรรม


 ครูชนิดา พรรณรังษี
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุพัตรา ตะวงษา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ภัคจิรา แก้วกัณหา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วีรศักดิ์ หมื่นอภัย
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นลัทพร ยอดปรีชา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เกวลิน อุทธิยา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
อัศมาภรณ์ เณรจาที
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ชนิกานต์ สมคะเน
โรงเรียนเกาะสมุย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team