ชิตติพันธ์ อัญญะโพธิ์


ชิตติพันธ์ อัญญะโพธิ์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นี่คือ Story ของ ชิตติพันธ์ อัญญะโพธิ์

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูพัชราภรณ์ จตุเทน
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จุฑามาศ หนูเจริญ
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ปาริยภัทร ไชยรักษ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เยาวภา ต้มกุล
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อธิติยา แจ่มรัตนกุล
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
รวิสุดา ทำมาคำ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
พรพิมล สมิงไพร
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ธนพัฒน์ ชาญกระโทก
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team