สุวรรณหงษ์ ผิวเหลือง


สุวรรณหงษ์ ผิวเหลือง โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

นี่คือ Story ของ สุวรรณหงษ์ ผิวเหลือง

ความสามารถ : ด้านความเป็นผู้นำ
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพพาณิชยกรรม


 ครูจินตนา โฉมมงคล
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

วันที่ 19 กันยายน 2561 จัดนิทรรศการและเยี่ยมชมงานมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
การศึกษาโครงสร้างของไต รายวิชาชีววิทยา โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมแสดงการยิงปืนฉับพลันในงานสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ้อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เป็นตัวแทนในการตรวจสอบบุคคลท่ามือเปล่า ในการตรวจสอบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานศณิตศาสตร์ในงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อาภัสรา วงศ์อ่อน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สิรภัทร คำมุง
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี


5 Terre
สิริรักษ์ นันทะ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
สุดารัตน์ ยอดคีรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
นัฐกานต์ จ่าพันธุ์
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ยุพิน แซ่ฟ้า
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
เสาวลักษณ์ จิตงาม
โรงเรียนสตรีพัทลุง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team