อมิสรา จันทะแจ่ม จันทะแจ่ม


อมิสรา จันทะแจ่ม จันทะแจ่ม โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

นี่คือ Story ของ อมิสรา จันทะแจ่ม จันทะแจ่ม

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุดาดาว สุขสำราญ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
กุหลาบ ร่มเย็น
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ไอรดา ใจหาญ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
จันทรกานต์ แก่นจันทร์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภูบดินทร์ ภูชะ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
เขมิกา ศรีวงษ์รัตน์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
กิตติวรรณ เจริญทรง
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team