ออนทิพย์ นาคกนก


ออนทิพย์ นาคกนก โรงเรียนวัดจันทนาราม

นี่คือ Story ของ ออนทิพย์ นาคกนก

ความสามารถ : ด้านสติปัญญา (การคิด)
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพคหกรรม


 ครูพิชญา ปลัดท้วม
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนที่สัตหีบ
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชาตรี บางขุนทด
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
kitti watasin
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
Atipawadee Sriruksa
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
บุญทรง คำเพียร
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ธีรพล พรหมณีวัฒน์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ภาณุเดช ยี่โถ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ชลธิชา มณีรักษ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team