สุดารัตน์ บุตตะวงษ์


สุดารัตน์ บุตตะวงษ์ โรงเรียนเซิมพิทยาคม

นี่คือ Story ของ สุดารัตน์ บุตตะวงษ์

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครู
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พรมณี พุทธชัย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
อรนุช จูบาง
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา


5 Terre
วรรณิภา ดรชาลี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
หทัยพันธน์ เสริมสกุลธีรภาพ
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
รัชชานนท์ อ่างมัจฉา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ภัทรเดช รักชาติ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
นิติ​นาถ​ ฟรอม​ไธ​สง​
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team