วนิดา สมบูรณ์


วนิดา สมบูรณ์ โรงเรียนเซิมพิทยาคม

นี่คือ Story ของ วนิดา สมบูรณ์

ความสามารถ : ด้านภาษา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพอิสระ


 ครูวาสนา ศรียอด
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุนัทชา สาสุนันท์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อัญดา บุญสม
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
อมรา สมบัติศรี
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
สหพล ชัยยางกุล
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พุฒิพงศ์ สว่างศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ภาวิต ทองสุก
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ชุติกาญ เกษสุวรรณ์
โรงเรียนพนมศึกษา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team