เด็กหญิง พรทิพย์ วงษ์หาจักร


เด็กหญิง พรทิพย์ วงษ์หาจักร โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม

นี่คือ Story ของ เด็กหญิง พรทิพย์ วงษ์หาจักร

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูรุ่งทิวา คำแฝง
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
พงศ์ศิริ เอี่ยมเจียม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภาคภูมิ มณีวงษ์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
ปฐมภูมิ ธัญญเจริญ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
บุษบา สีต่างคำ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


5 Terre
เกศราภรณ์ อ่อนทอง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
จิรารัตน์ สีเชียงสา
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
ปรเมศ หนูศรี
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team