ศุภษร วรบุตร


ศุภษร วรบุตร โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นี่คือ Story ของ ศุภษร วรบุตร

ความสามารถ : ด้านความคิดสร้างสรรค์
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูนางกันธิมา คำภูแก้ว
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
รสสุคนธ์ ไชยราษรี
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
รัฐศาสตร์ ยะสุนทร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ณลงกรณ์ สายแก้ว
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
พรวลัย ทองปิ่น
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
อัครพล ปัญญามี
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ลลิตา เรืองมาก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่


5 Terre
สมชาย จริง ๆ นะ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team