ณัฏฐิดา เชื้อบริบูรณ์


ณัฏฐิดา เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

นี่คือ Story ของ ณัฏฐิดา เชื้อบริบูรณ์

5 Terre
ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูพฤฒพร ลลิตานุรักษ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พีรวิชญ์ คงสุข
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ณัฐณิชา จันทร์เพ็ง
โรงเรียนเกาะสมุย


5 Terre
วิไลวรรณ หลวงสมบัติ
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
จอมขวัญ แตงอ่อน
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)


5 Terre
ภาวรินทร์ กันยา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


5 Terre
วิราวรรณ วงสุวรรณ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ณัฐวัฒน์ สารคำ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team