สรยุทธ ศรีเที่ยงตรง


สรยุทธ ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

นี่คือ Story ของ สรยุทธ ศรีเที่ยงตรง

ความสามารถ : ด้านภาษา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพอิสระ


 ครูพัชยา ปานทอง
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
โศจิรัตน์ เกตุเมฆ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชุดาภา สมนาม
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา


5 Terre
ไพลิน นามวงษา
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ปาริชาติ สีต้นวงค์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ธวัชชัย เขตภักดิ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ปรางทิพย์ โนนทอง
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
ัพัทธนันท์ แก้วเข้ม
โรงเรียนสิงห์บุรี
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team