ภัสสร ลาลด


ภัสสร ลาลด โรงเรียนหนองนางพิทยาคม

นี่คือ Story ของ ภัสสร ลาลด

5 Terre
ความสามารถ : ด้านความเป็นผู้นำ
อาชีพที่อยากทำ : เกษตรกร


 ครูรุ่งนภา แจ้งไชย
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ปลูกดอกไม้ดาวเรือง
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จตุรวิทย์ สิทธินันท์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วุฒิชัย ปิ่นสุวรรณ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ธีรศักดิ์ ศรีอินทร์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณิชกานต์ อุยสุย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ชลิดา สีหวัง
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
อภัสรา พรมขันธ์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ยุวดี ศรีเทศ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team