พงศกร ดวงจันทร์


พงศกร ดวงจันทร์ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

นี่คือ Story ของ พงศกร ดวงจันทร์

5 Terre
ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูจินตนา โฉมมงคล
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันไหว้ครู 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์ 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนนำและเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนนำและเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กวาดบ้านช่วยแม่ครับ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Open house
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
English Camp
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
อาภัสรา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รำงานเกษีรณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฝึก รด. ซ้อมประกอบปืน(หล่อเกิ้น)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
งานเกษียณ
โรงเรียน
ใบประกาศนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 17 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
พิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 17 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญเวียนเทียนวันเข้าพรรษา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรม วันเกษียณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
งานเกษียณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
thamonwan phaleang
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ชนาทิป พลสงคราม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พรพรห์ม โยริบุตร
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ทัศมา กองวงศ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เบญจวรรณ เทพชมภู
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
อริสรา บุญศักดิ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
Mongkhon Padwech
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team