ชนะชัย ยอดวงษ์


ชนะชัย ยอดวงษ์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

นี่คือ Story ของ ชนะชัย ยอดวงษ์

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพอิสระ


 ครูสุภาวดี เหล่าจันทร์อัน
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชนุดม เศษศรี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พงษกร ดุมา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre
นิภาภรณ์ เทพนา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ชลิดา สีหวัง
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
กัญญารัตน์ ชมสำราญ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
Along sukmak
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ธัญษร พรมสมบัติ
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team