เกียรติพงศ์ สิงห์นคร


เกียรติพงศ์ สิงห์นคร โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

นี่คือ Story ของ เกียรติพงศ์ สิงห์นคร

ความสามารถ : ด้านศิลปะ
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูพิเชษฐ์ สุจินตวงษ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จีระพรรณ ปานคาน
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พัณณิตา ศรีณองค์การ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศุภเศรษฐ์ เรืองเมือง
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
นภารัตน์ วงศา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
อุมาภรณ์ แซ่ตั้ง
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
ณฐชา สิงทิศ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ปณิดา วิโทจิตต์
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team