นิวัฒน์ สุขพินิจ


นิวัฒน์ สุขพินิจ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

นี่คือ Story ของ นิวัฒน์ สุขพินิจ

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูจุไรรัตน์ อ่ำพุทรา
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศราวุธ อ่อนบุญ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
สุดารัตน์ ประทุมสิทธิ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
กรกนก นนทสาร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธนันญา แก้วสมศี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วิจิตรา ศรีตองอ่อน
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
สาริทย์ เเสนอุ่น
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เกษกนก อินทร์นิ่ม
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team