ฐิติพันธ์ ปืนฮวน


ฐิติพันธ์ ปืนฮวน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

นี่คือ Story ของ ฐิติพันธ์ ปืนฮวน

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อุตสาหกรรม


 ครูพิเชษฐ์ สุจินตวงษ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศศินันท์ คำประชม
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ศิวกร วงษ์คำภา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พรชิตา โปตาเวทย์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
พัฒน์ลดา เทพสง่า
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
จิราภา บุตรดา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


5 Terre
ธาราทิพย์ นวนคำสิงห์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
สุจิตรา โยคิน
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team