ณัฐสุดา ภูฆัง


ณัฐสุดา ภูฆัง โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

นี่คือ Story ของ ณัฐสุดา ภูฆัง

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูพิเชษฐ์ สุจินตวงษ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นภาปิลันธ์ ชาวชายโขง
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre
นาริต้า เพ็งสมภาร
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พรธิดา กาบพวงพันธ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ปริญ บุญวัง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ณัฐริดา ยศข่าย
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ธนารักษ์ แก้วเรือง
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
วันวิสาข์ เพ็งธรรม
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team