ทัณฑิกา วันทอง


ทัณฑิกา วันทอง โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

นี่คือ Story ของ ทัณฑิกา วันทอง

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

อบรมเยาวชนคนดีของเเผ่นดิน
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐกานต์ โยธานัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ศุภสุตา อุตมะญาน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
มณีรัตน์ มีสุข
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ปฐมาวดี ปรีชา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พิยดา บุญปัญญา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
สถาพร บุญเที่ยง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พิเชษฐ์ชัย กัลยา
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team