ทัณฑิกา วันทอง


ทัณฑิกา วันทอง โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

นี่คือ Story ของ ทัณฑิกา วันทอง

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

อบรมเยาวชนคนดีของเเผ่นดิน
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐนันท์ เพ็ชรยิ้ม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปรีชา ชื่นอารมณ์
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
ดวงพร แนบทองหลาง
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
จันทวรรณ​ นิลดำ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
เทพมงคล เชื้อบ้านไร่
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วิรา​กานต์​ อุดทา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
บุษกร บุญสุข
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team