มงคล​ชัย​ ประวัติเลิศวัฒนา


มงคล​ชัย​ ประวัติเลิศวัฒนา โรงเรียนสายธรรมจันทร์

นี่คือ Story ของ มงคล​ชัย​ ประวัติเลิศวัฒนา

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูณภาภัช ปลื้มบำเรอ
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นภสร ชัยชนะ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ธีรศักดิ์ ปัดถาวะโล
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ปณิตา รักษาศรี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ศิรินทร์ทิพย์ คำแสน
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


5 Terre
สิริพงศ์ ์ก่อสุข
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
จตุพล มีสม
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
ทิพวรรณ ประวันไหว้
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team