ชาตรี ฤทธิสิงห์


ชาตรี ฤทธิสิงห์ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นี่คือ Story ของ ชาตรี ฤทธิสิงห์

ความสามารถ : ด้านกีฬา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพรับจ้าง


 ครูกฤษณา เครือเพียกุล
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อมรศักดิ์ ทองนาค
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
วิศนุ ภูยาดาว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
คณิตกุล ส้มแก้ว
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา


5 Terre
ศราวุฒิ บุญสูง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
กริชเพชร ศรีสุนันท์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
เจษฎา พัฒเพ็ง
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
กมลชนก ศรีไชย
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team