ณัฐณิชา แผ่นทอง


ณัฐณิชา แผ่นทอง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นี่คือ Story ของ ณัฐณิชา แผ่นทอง

5 Terre
ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธนภัทร พยุงหอม
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
ธิชา อินอำภา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศิรภัสสร เจริญทรัพย์
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
ปทุมทิพย์ ปานคาน
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อธิคม ศิลา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อรอนงค์ นามวงษา
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
วชิราภรณ์ นวลปลอด
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team