สุวิทย์​ โซ่เมืองแซะ


สุวิทย์​ โซ่เมืองแซะ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นี่คือ Story ของ สุวิทย์​ โซ่เมืองแซะ

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูวิชชุดา พั้วสุข
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กรรณิการ คงไสย
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
สุธาสินี โสสิงห์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สุพรรษา ศรีสมบัติ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
มนัสนันท์ สรไกร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ชัชวาล สิงห์เทศ
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ทิชากร ลาภจิตร
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
อนุสรา นุเวที
โรงเรียนสตรีพัทลุง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team