พรรณวสา ไชโย


พรรณวสา ไชโย โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นี่คือ Story ของ พรรณวสา ไชโย

5 Terre
ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูอนุสรา สามหมอ
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

วันวิทยาศาตร์ 18 ส.ค. 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กัณภิรมย์ ไล้สุวรรณชาติ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
เพชรรัตน์ นิยมไทย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นรวิชญ์ ตนชาบุตร
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
อรุณรัตน์ กองศูนย์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พรวิภา บุตรดาบุตร
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
สุวิษา มิเจิม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
กฤษณะ จุละพงค์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team