เทวา ไวยวรณ์


เทวา ไวยวรณ์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

นี่คือ Story ของ เทวา ไวยวรณ์

5 Terre
ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูนางอัญชลี โคดเมือง
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
ชยุต จันทร์ลือชา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จิดาภา หลักชัย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
อภัสรา ใจบุญ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
จิตรทิพย์ แวงคำ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชโนทิศ ขันตีตาง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ธยานี พิมพาชัย
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
อรทัย คำคูณ
โรงเรียนพานพร้าว
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team