กฤษติญาธรณ์ ดอกสาคู


กฤษติญาธรณ์ ดอกสาคู โรงเรียนสงวนหญิง

นี่คือ Story ของ กฤษติญาธรณ์ ดอกสาคู

ความสามารถ : ด้านศิลปะ
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชยพล ธารกมลสุข
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
เฉลิมชนม์ โสคำแก้ว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
มาตา ช่างเรือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่


5 Terre
ชนม์ชนก ภูธร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ณัฐพิชชา คงหาญ
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
ธรรณชนก ชุมภูแดง
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


5 Terre
อนุวัฒน์ ศิลาเกษ
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team