รพีพร ศักดิ์อุดมกุล


รพีพร ศักดิ์อุดมกุล โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

นี่คือ Story ของ รพีพร ศักดิ์อุดมกุล

ความสามารถ : ด้านภาษา
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูธนากร นาคโคตร
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธนัชพร พรมชาติ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
ธนาธิป เอี่ยมอำไพ
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ชนชิต มากมี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


5 Terre
ปัณณวัฒน์ บูระภาพ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พิมพ์พิชชา วรวงษ์
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
กิตติพงษ์ คำสุนันท์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
จิรภัทร สัญญพงศ์
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team