ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว


ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นี่คือ Story ของ ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว

ความสามารถ : ด้านวิทยาศาสตร์
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูวราภรณ์ สว่างการ
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

วันไหว้ครู 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์ 2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนนำและเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนนำและเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กวาดบ้านช่วยแม่ครับ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Open house
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
English Camp
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
อาภัสรา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รำงานเกษีรณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฝึก รด. ซ้อมประกอบปืน(หล่อเกิ้น)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
งานเกษียณ
โรงเรียน
ใบประกาศนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 17 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
พิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 17 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญเวียนเทียนวันเข้าพรรษา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรม วันเกษียณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
งานเกษียณ
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันเเม่
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
ณัฐวดี จันทโคตร
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วรรณกานต์ เข็มพรมมา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ณัฐวุฒิ กีดกาง
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
เรืองเดช สาแย้ม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
นิภาภรณ์ เทพนา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จุฑามาศ อ้วนจี
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
นัทธวัฒน์ จ๋อมมอย
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team