ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว


ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นี่คือ Story ของ ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว

ความสามารถ : ด้านวิทยาศาสตร์
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูวราภรณ์ สว่างการ
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
ธราดล บัวบาน
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ชนิตา บัวใหญ่
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ชญานุตน์ อนนต์ศิริพร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กุลจิรา ศรีวรษา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วราภรณ์ ชื่นนิรันดร์
โรงเรียนถ่อนวิทยา


5 Terre
ธันยพร ยุชิ
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
กนกกร ศรีบุดดา
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team