ปริยดา โบสถ์ดอน


ปริยดา โบสถ์ดอน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

นี่คือ Story ของ ปริยดา โบสถ์ดอน

ความสามารถ : ด้านวิทยาศาสตร์
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูสุภาพร เฮสส์ลีย์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

ผลการเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรีบงความอาชีพในฝัน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การไปให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรว่านกาบหอยแครงวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่วัดบ้านหนองกุังกลาง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การฝึกประสบการณ์อาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเรียนรู้ทางอาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2561 ซึ่งตัวแทนคือนางสาวปริยดา โบสถ์ดอน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐมล พรมเทศ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อรธิดา จันทคาด
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ชัยณรงค์ บริบูรณ์ผล
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ธวัชชัย ทุมชะ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วิลาสินี จิตตรัตน์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
พรไพลิน ปะติตัง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ชลิดา ธรรมรส
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team