ปริยดา โบสถ์ดอน


ปริยดา โบสถ์ดอน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

นี่คือ Story ของ ปริยดา โบสถ์ดอน

ความสามารถ : ด้านวิทยาศาสตร์
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพราชการ


 ครูสุภาพร เฮสส์ลีย์
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

ผลการเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรีบงความอาชีพในฝัน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การไปให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรว่านกาบหอยแครงวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่วัดบ้านหนองกุังกลาง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การฝึกประสบการณ์อาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเรียนรู้ทางอาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2561 ซึ่งตัวแทนคือนางสาวปริยดา โบสถ์ดอน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุภัทรา จูมวงษ์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
สิริรัตน์ สโมสร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ปวีณา เลพล
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
คริสมาส วงศ์คำจันทร์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชนิกานต์ วงศารี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศศิมาภรณ์ นิลโคตร
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
ปรียาพร ศรีจันทร์
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team