พัฒฌา แก้วไพลิน


พัฒฌา แก้วไพลิน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

นี่คือ Story ของ พัฒฌา แก้วไพลิน

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูรจนา ซื่อดี
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่าน

วันสนุก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แนะนำตัว
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ปูริดา ปงใจ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ณัฐกิต แสนดี
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
เด่นดนัย ปานเพ็ชร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
จันทร์ภาพร สีทา
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
อนุพงษ์ บัวระพา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สุพัตรา จัตุรงค์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จิราวรรณ นันทะถิน
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team