ตันหยง สร้อยคำ


ตันหยง สร้อยคำ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

นี่คือ Story ของ ตันหยง สร้อยคำ

ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูอภิชาภร หนุนภักดี
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศัทตะยา ด่อนศรี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ณัฐทริกา ภาคภูมิ
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
เกศมณี ดอนสิงห์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ธนภรณ์ เหลาเกิ้มหุ่ง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ปฎิพัทธ์ ยศม้าว
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ธีระวัฒน์ ใจหนัก
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธีรศักดิ์ กำเนิดสิงห์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team