กุลณัฐ โพธิปักษ์


กุลณัฐ โพธิปักษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

นี่คือ Story ของ กุลณัฐ โพธิปักษ์

5 Terre
ความสามารถ :
อาชีพที่อยากทำ :


 ครูรจนา ซื่อดี
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อนุตรา สุขชาติ
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา


5 Terre
กัลยา เหลือสืบชาติ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
จอมขวัญ แตงอ่อน
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)


5 Terre
ฐิติพันธ์ ศรีเผือด
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา


5 Terre
รัชดา ศรีวิราช
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ศิรินทร ใหม่โปธิ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
มาลัย แมน
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team