กนกพร คำพิลา


กนกพร คำพิลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

นี่คือ Story ของ กนกพร คำพิลา

5 Terre
ความสามารถ : ด้านดนตรี
อาชีพที่อยากทำ : อาชีพอิสระ


 ครู
 ผู้ดูแลข้อมูลนักเรียน

เปิดอ่านเรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐพร เพชรทอง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ธนัญชนก เเซ่เอี๊ยบ
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ศศิประภา อู่อรุณ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
อัมรินทร์ แทนสิงห์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พิมลพรรณ ดวงเกษ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อรรถพล ทับทิมทอง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธนทัต อินจินดา
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team