สมร เชื่อมกระโทก
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
รายชื่อนักเรียนของฉัน