อนงนาจ เจียมไธสง


Open house 2018
เขียนโดย อนงนาจ เจียมไธสง โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

ร้องเพลงประสานเสียง เพลงเจ้าตาก
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา วันที่24สิงหาคมเรื่องราวอื่น ๆ ของ อนงนาจ เจียมไธสง

Open house 2018
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วรนุช บุตรศรีภูมิ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ทิพากร พินทา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ธัญญุตา กมลรัตนกุล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
จีราวรรณ ทองธานี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
สุชานาถ นิลนามะ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สุรีรัตน์ บุญล้ำ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
จิตรภณ ปวงบุผา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team