เฉลิมรัตน์ คนว่อง


Teacher Day 2018
เขียนโดย เฉลิมรัตน์ คนว่อง โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 7190เรื่องราวอื่น ๆ ของ เฉลิมรัตน์ คนว่อง

Teacher Day 2018
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นริศรา เดชสิงห์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ปราถนา ช่วยค้ำชู
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
จิรวรรณ ธิตะนนท์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปฏิพล พฤษาโคตร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
บัวชมพู บุญสาย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พัชรี อินทชัย
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
สุภาวิดา ศรีสุข
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team