มนฑิตา สุทธิดี


เรียนวิชาเเนะเเนว
เขียนโดย มนฑิตา สุทธิดี โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 5674เรื่องราวอื่น ๆ ของ มนฑิตา สุทธิดี

กิจกรรมมตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียนวิชาเเนะเเนว
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สถาพร สุวรรณรัตน์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ณัฐชา แซ่แต้
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุวฉันท์ ต้นกันยา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
กิตติพศ พ่อค้าไทย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สาวิณี สีสิงห์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
วัลลภ พิพ์ขัน
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ชโนทิศ ขันตีตาง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team