อริสา จิตกุศล


วันที่24/08/61 ได้ล้างห้องน้ำที่โรงเรียน รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเพื่อโรงเรียน
เขียนโดย อริสา จิตกุศล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ อริสา จิตกุศล

วันที่24/08/61 ได้ล้างห้องน้ำที่โรงเรียน รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเพื่อโรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day. วันที่22/08/2561
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)

 5 Terre
อภิวัฒน์ ผลจันทร์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ภัทรสุดา ชีวินวิวัฒนชัย
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ชลลดา คิอินธิ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
Wannapron Suttsan
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชัยยุทธ วิปุลากร
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
สถาพร สุวรรณรัตน์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
สราวุฒิ ธัญญเจริญ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team