ธัญสิริ ปัดนา


เกี่ยวก้อยคือใคร
เขียนโดย ธัญสิริ ปัดนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นางสาวธัญสิริ ปัดนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ฉันเกิดวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช2544 ลักษณะนิสัยของฉันเป็น คนร่าเริง ตลก เฮฮา ชอบหัวเราะ ทำให้เพื่อนมีความสุขเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธัญสิริ ปัดนา

เกี่ยวก้อยคือใคร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
เรืองเดช สาแย้ม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
กุลธิดา ทรัพย์สุข
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
วรารัตน์ ผิวแก้ว
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อภิสิทธิ์ สังข์เขียว
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
อดิศักดิ์ สังขวงศ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ธนพงษ์ แก้วอินตา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อนันตญา สุขะ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team