ดาวประกาย สงกาสี


ขนมอะไรอร่อยไหม
เขียนโดย ดาวประกาย สงกาสี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

นางสาว ดาวประกายสงกาสี
มัธยมศึกษาปีที่4 เกิดวันที่21 เมษายน 2546
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ชอบสีดำ ชมพู ชอบกินข้าวกับน้ำเรื่องราวอื่น ๆ ของ ดาวประกาย สงกาสี

ขนมอะไรอร่อยไหม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ภานุพงษ์ ชัยมัง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
จีรนันท์ ใจอาจ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุภาพร วิชาชัย
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
Punyawat Maneenop
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
สมชาย จริง ๆ นะ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า


5 Terre
ณัฐริกา โคตรชมภู
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
Suwimol Budda
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team